Gyakran ismételt kérdések

BSc ösztöndíj GYIK

 

Mikortól nyújtható be a pályázat? Meg kell e várni a félév lezárását?

 

A teljesített félévekre vonatkozó adatokat félévzárást követően Hivatalunk bekéri a képző intézményektől, ezért a pályázat benyújtható azt megelőzően is, hogy a jegyek rögzítésre kerülnének a Neptun-rendszerben.

 

Ki nyújthat be pályázatot?

 

Az, aki az egészségügyi felsőoktatási alapképzésben (BSc):

- ápoló,

- mentőtiszt,

- védőnő,

- dietetikus,

- gyógytornász-fizioterapeuta,

- szülésznő,

- népegészségügyi ellenőr,

- dentálhigiénikus,

- egészségügyi szervező,

- orvosi diagnosztikai analitikus

  szakképzésben vesz részt (nappali vagy levelező formában)

 ÉS

a 2018/2019-es tanév I. félévének megkezdését megelőzően legalább 2 tanulmányi féléve még hátra van a képzéséből, és a 2018/19 I. félévét sikeresen lezárta.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
 • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – adatkezelési nyilatkozat.

  

Az ösztöndíj elnyerése esetén vállalandó kötelezettségek

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

 1. a) a fent felsorolt szakképzettségek valamelyikét megszerzi, és
 2. b) a szakképzetség megszerzését követő öt éven belül legalább 2 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenységet.

 

Meddig lehet benyújtani a pályázatot?

 

A pályázatot 2019. január 15-től 2019. március 18-ig lehet benyújtani.

A határidő jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha az elektronikus pályázati adatlap kitöltését követen a pályázat postai úton is benyújtásra kerül.

 

Hol és hogyan lehet pályázni?

 

Az alábbi linken lehet a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni és elektronikusan benyújtani.

http://bscapolo.aeek.hu

 

Az elektronikus benyújtást követően ki kell nyomtatni a pályázatot és aláírást követően postai úton vagy személyesen, magyar nyelven is be kell küldeni az alábbi címre:

 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Szakképzés Támogatási Főosztály

Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

 

A borítékra kérjük ráírni, hogy „BSc Ösztöndíj pályázat”.

 

A benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az

ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1085 Budapest, Horánszky u. 24., Fsz. 13-as  iroda.

 

A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha az elektronikus pályázati adatlap kitöltését követen a pályázat postai úton is benyújtásra kerül.

 

Hol lehet érdeklődni a pályázati kiírással kapcsolatban?

 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:

- e-mail cím: bscapolo@aeek.hu

 Amennyiben hozzájárul az esetleges telefonos visszahívásához kérjük adja meg telefonos elérhetőségét is.

 

Mikor lesz eredménye a pályázatnak?

 

A pályázatokról az ÁEEK, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága, valamint az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ápolás és Szülésznői Tagozatának 1-1 képviselőjéből álló bizottság dönt 2019. április 15-ig.

 

Az ÁEEK a nyertes pályázók névsorát a www.enkk.hu és a www.bscapolo.aeek.hu oldalon teszi közé.

 

Mit kell tennem, ha elnyertem az ösztöndíjat?

Amennyiben elnyerte az ösztöndíjat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fel fogja Önnel venni a kapcsolatos az ösztöndíj szerződés megkötése érdekében és egyúttal tájékoztatni fogja az egyéb teendőkről.

 

Mikor és mekkora ösztöndíj kerül folyósításra?

 

Az ösztöndíj a 2018/2019. tanév I és II. félévére kerülhet folyósításra. Az ösztöndíj összege nettó 320 000 Ft/félév (összesen két félévre vonatkozóan nettó 640 000 Ft). A nyertes pályázatok kihirdetését követően az ösztöndíj szerződések megkötése érdekében az ÁEEK felveszi a kapcsolatot a hallgatókkal, majd az ösztöndíj szerződések megkötését követően kerülhet folyósításra a teljes két fél évre vonatkozó ösztöndíj legkésőbb 2019. június 30-ig.

 

Az ösztöndíj után kell adót fizetni?

Az ösztöndíj adómentes juttatás.

 

Mely esetekben kell vissza fizetni az ösztöndíjat?

 

Amennyiben az ösztöndíjas:

 • nem szerzi meg a szakképesítést,

vagy

 • nem teljesíti azon vállalását, hogy a szakképzetség megszerzését követő öt éven belül legalább 2 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenységet.

 

A fenti esetekben az ösztöndíjas a folyósított ösztöndíj teljes jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az ÁEEK részére.

 

Mi alapján történik a pályázatok bírálata?

 

 A pályázat elbírálása során az alábbi szakirányon képzésben részt vevők élveznek előnyt a következő rangsor szerint:  

 1. az ápolói végzettség megszerzését vállalók, ezt követően
 2. a védőnői végzettség megszerzését vállalók, ezt követően
 3. a mentőtiszti végzettség megszerzését vállalók.

Az egyes szakirányokon belül a bírálat sorrendjét az időbeliség (pályázat benyújtásának időpontja) határozza meg. 

 

A dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, valamint orvosi diagnosztikai analitikus képzésben részt vevő pályázók rangsorát, valamint az egyes szakirányok vonatkozásában odaítélhető nyertes pályázói létszámot a Bíráló Bizottság határozza meg a beérkezett pályázatok száma, valamint az egyes szakmaterületek humánerőforrás-szükségletének figyelembe vételével. Az egyes szakirányokon belül a bírálat sorrendjét az időbeliség (pályázat benyújtásának időpontja) határozza meg. 

 

 

 A vállalt kötelezettség halasztása hogyan tehető meg?

 

Halasztás az alábbi esetekben, kérelem benyújtásával kezdeményezhető: 

 • a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló kormányrendeletben szabályozott, illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
 • a szülési szabadság,
 • a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozást segítő ellátásra és a gyermekgondozási díjra való jogosultság,
 • baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség,
 • 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása,
 • rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése,
 • 1 év indoklás nélkül halasztható.

A vállalási időszak tehát meghosszabbodik a halasztás időtartamával.

A kérelmet az ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályához kell benyújtani, az igazolására szolgáló dokumentumok megküldésével.